Certifikáty

Certifikáty stvrzují skutečnost, že obchodovaná dřevní surovina nepochází z kontroverzních zdrojů, těží se ekologicky v souladu se všemi předpisy a pouze z lesů, v nichž se hospodaří trvale udržitelným způsobem a je zaručena přirozená obnova lesa.