Lesní výroba

Jsme tělem i duší lesníci a milovníci přírody. Rádi Vám poradíme s Vaším lesním majetkem tak, aby Vaše hospodaření na majetku, který jste ve většině případů zdědili po svých předcích, bylo ekologicky a ekonomicky smysluplné a trvale udržitelné.

Zajistíme potřebná povolení, těžbu s volbou vhodné technologie, výkup dříví, úklid klestu nebo zalesnění vytěžených ploch.

Jsme držiteli licence pro Manipulaci se sadebním materiálem a Odborného lesního hospodáře.