Energetická štěpka

Od svého založení je produkce energetické štěpky naším hlavním tématem. Ročně produkujeme cca 250 000 tun této suroviny, kterou dodáváme do elektráren a tepláren všech velikostí, nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Vlastníkům lesů rádi nabídneme komplexní řešení od těžby lesních porostů, přes úklid těžebních zbytků, až po štěpkování, výkupem vyvezených těžebních zbytků nebo již vyrobené štěpky. Proto, abychom služby spojené s úklidem těžebních zbytků dělali dobře, jsme v minulých letech investovali desítky miliónů do techniky, které jsme vlastníkem i provozovatelem.

Vlastníkům elektráren a tepláren nabízíme komplexní dodávky štěpky v průběhu celého roku, s možností zřízení a financování záložních skladů nebo i obsluhy skladu v elektrárně.